Ważne informacje

 

Odpowiedzi na wnioski.

Odpowiedzi na wnioski mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie przez GDDKiA danych osobowych oraz na umieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej w zbiorczym zestawieniu odpowiedzi na złożone wnioski w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczące Koncepcji Programowej Budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej zostaną umieszczone na stronie internetowej http://metropolitalna.pl/ do dnia 15 maja 2016 r.

Spotkania informacyjne

W ramach opracowywanej Koncepcji Programowej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej odbędą się spotkania informacyjne:

  • Gmina Żukowo - 2 marca 2016 r. o godz. 18:00 - Publiczne Gimnazjum nr 2 (ul. Armii Krajowej 2e) w Żukowie,
  • Gmina Pruszcz Gdański i Gmina Kolbudy - 10 marca 2016 r. o godz. 18:00 - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ul. Wybickiego 33) w Kolbudach.