Wizualizacja trasy

W zakładce Wizualizacja umieszczono film z wizualizacją trasy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej wraz z Obwodnicą Żukowa. Materiał ten uwzględnia przyjęte na etapie Koncepcji Programowej rozwiązania projektowe.
Jednocześnie informujemy, iż prace nad Koncepcją Programową zostały zakończone, a w chwili obecnej trwa weryfikacja opracowania, a wszelkie braki i korekty są na bieżąco wprowadzane do opracowania.

Po uwzględnieniu i wprowadzeniu wszystkich uwag i korekt odbędą się kolejno posiedzenia: Zespołu Opiniowania Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Oddziale Gdańsk, a następnie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Centrali GDDKiA w Warszawie. Zatwierdzenie dokumentacji protokołem KOPI pozwoli na ogłoszenie II etapu postępowania przetargowego w systemie projektuj i buduj w celu wyłonienia Wykonawcy całej (który opracuje projekt budowlany i zrealizuje Inwestycję). Planowany termin ogłoszenia II etapu przetargu to koniec listopada br.