Uwaga

16 czerwca 2020 r. rząd przyjął uchwałę o zwiększeniu nakładów na Program Budowy Dróg Krajowych [Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)]. Wśród tych dróg jest także Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Dzięki temu trasa będzie realizowana nie w oparciu o Partnerstwo Publiczno-Prywatne - jak wcześniej planowano - ale zostanie sfinansowana z budżetu państwa.
Przetarg na jej projekt i budowę zostanie ogłoszony w połowie sierpnia 2020 r. Przeprowadzenie prac budowlanych przewidziano w latach 2023-25.